Błąd młodego parsownika

Lublin, 2010-09-03

Parsownikosoba pisząca parsery.
(Termin zawdzięczam mojemu bratu.)

Od pierwszego wpisu tutaj minęły 2 tygodnie. Najlepsze jest to, że zacząłem pisać następny wpis już następnego dnia po wystartowaniu bloga. Cały wpis powstał bez sprawdzania czy kompiluje się ładnie do HTML-a. Po ukończeniu skompilował się, niestety źle. Bardzo źle. Tagi przeplatały się w nieprawidłowy sposób, np. gwiazdka gdzieś wcześniej w którymś paragrafie i gwiazdka gdzieś dalej w wypunktowaniu powodowały otoczenie to tagiem <b>. Co dawało np. takie wyjście:

... <p> ... <b> ... </p>
<ul> <li> ... </b> ...

Mój parser działał ogólnie tak, że miał listę par: wyrażenie regularne + funkcja, która wywoływana była na tekście do którego zostało dopasowane to wyrażenie. Aby zapobiec złemu przeplataniu się tagów wyrażenia ozdobników (takich jak pogrubienie, pochylenie, podkreślenie; do tego używam pojedynczych znaków, np: /asdf/asdf) stały się bardzo skomplikowane. Mam na myśli coś takiego (@ to odpowiednik dla znacznika <code>):

r"(?<!<|\w|[@])\@(?=\S)([^@]+)(?<=\S)\@(?=\W)"

Nie jestem specjalistą od wyrażeń regularnych ale użycie ich wydawało mi się bardzo obiecujące. Szczególnie łatwo było na początku ;).

Przedstawione podejście miało poważne wady:

 1. za każdym razem przetwarzany był cały tekst,
 2. wyrażenia widziały go jako sam tekst a nie jako strukturę,
 3. w praktyce dopuszczalne było przeplatanie się znaczników HTML j/w.

Ogólnie całość sprawiała wrażenie jakby trzymała się na rzęsach :P. Ciągłe dopasowywanie regexpów mogło się szybko skończyć kodem spaghetti… Jednym słowem…

Porażka :D.

Mogłem spodziewać się tego po przeczytaniu tego wątku na Stack Overflow. Dotyczył on parsowania HTML-a więc najpierw pomyślałem, że moja wymarzona składnia nie jest aż tak trudna do przetworzenia.

Wróciłem do Stack Overflow jak mój parser zaczął nawalać…

Pyparsing

Have you tried using an XML parser instead?
Will

Wow. To mi dało myślenia. Oczywiście nie chodziło o użycie parsera XML-a ale śladem “gotowych, dobrze sprawdzonych rozwiązań” trafiłem na pyparsing.

Pyparsing jest (dla mnie, laika z tego tematu :P ) parserem dowolnie zdefiniowanej gramatyki. Od np. ANTLR-a różni się tym, że gramatykę definiuje się za pomocą wyrażeń w Pythonie (używając zwykłych operatorów takich jak + czy |) zamiast tradycyjnego EBNF.

Idealnie dla mnie. Wystarczyło zrozumieć filozofię działania, przeczytać krótką i przystępną instrukcję oraz czasem zajrzeć do dokumentacji API.

Prosty przykład

Skoro jesteśmy przy moich pogrubieniach za pomocą gwiazdki i pochyleniach za pomocą ukośnika, proponuję prosty, rekurencyjny przykład.

Najpierw wersja nierekurencyjna:

# -*- coding: utf-8 -*-
from pyparsing import *
from pprint import pprint

undecorated = OneOrMore( # tłumaczy się samo przez się
             Word( # słowo (przynajmniej 1 znak) złożone z:
                alphanums)) # litery i cyfry

bold = "*" + undecorated + "*"  # prawda,
italic = "/" + undecorated + "/" # że proste? :)

# metoda parseString() służy do... parsowania napisów
pprint(bold.parseString("*asdf*").asList())
pprint(italic.parseString("/qwer/").asList())

Wynikiem tego będzie:

['*', 'asdf', '*']
['/', 'qwer', '/']

Jak widać, pyparsing dzieli łańcuch na kawałki określone w gramatyce (tokeny). Domyślnie omija też ew. białe znaki pomiędzy nimi.

Rekurencyjny przykład będzie nieco dłuższy. Ponieważ Python nie pozwala na używanie niezdefiniowanych symboli pyparsing załatwia to klasą Forward, która umożliwia najpierw zadeklarowanie elementu a później podanie jego definicji za pomocą operatora <<.

# -*- coding: utf-8 -*-
from pyparsing import *
from pprint import pprint

undecorated = OneOrMore( Word(alphanums))

bold = Forward()
italic = Forward()

expression = OneOrMore( undecorated | bold | italic )

# Domyślnie wszystkie elementy odnalezione przez pyparsing
# zwracane są jako jednowymiarowa lista, Group stworzy
# listę zagnieżdżoną dla tego dopasowania
bold << Group("*" + expression + "*")
italic << Group("/" + expression + "/")

pprint(expression.parseString("""
czysty tekst
/krzywo/ *grubo*
/*krzywo grubo*/ */grubo krzywo/*
*grubo /krzywo i jeszcze raz *grubo*/*
""").asList())

Tym razem wyjście wygląda tak:

['czysty', 'tekst',    # czysty tekst
 ['/', 'krzywo', '/'],   # /krzywo/
 ['*', 'grubo', '*'],   # *grubo*
 ['/', ['*', 'krzywo', 'grubo', '*'], '/'], # /*krzywo grubo*/
 ['*', ['/', 'grubo', 'krzywo', '/'], '*'], # */grubo krzywo/*
 ['*', 'grubo',
 ['/', 'krzywo', 'i', 'jeszcze', 'raz',
  ['*', 'grubo', '*'],
  '/'],
 '*']]

Ostatni kawałek jest szczególnie ciekawy. Zostawiam go do samodzielnego przeanalizowania :P. Dla mnie to była eureka, która pozwoliła mi dalej popchnąć projekt :)

Oba przykłady umieszczone są w jednym pliku. Plik ten posiada jeszcze jeden cukierek dla osób wnikliwych ;). Przedstawiony przykład jest uproszczeniem analogicznego kodu z mojego parsera.

Takie drzewko jak w ostatnim listingu możemy już dowolnie przetworzyć manipulując listami, albo użyć metody setParseAction(fn) na każdym zdefiniowanym elemencie gramatyki, gdzie fn to funkcja. Jeśli fn zwróci jakąś wartość to element w drzewie zostanie zastąpiony tą wartością.

Podsumowanie

Nowy parser pozbawiony jest wad poprzedniego, przede wszystkim:

 1. działa,
 2. jest bardziej przewidywalny,
 3. kod jest bardziej przejrzysty,
 4. jest łatwiej rozszerzalny.

Polecam przyjrzeć się pyparsing jeśli mamy potrzebę/chęć przetworzenia jakiegoś tekstu i piszemy w Pythonie. Jeszcze raz podaję adres do samouczka oraz do dokumentacji API. Pyparsing ma bardzo fajną licencję (MIT), “róbta co chceta ale pochwalcie się od kogo ściągaliście” :P ) i jest dość popularne, co znaczy, że powinna być dostępna w Twojej Ulubionej Dystrybucji ;).