Zdarzenia w GUI FTW

Lublin, 2011-04-04

Tradycyjnie w Swingu bądź SWT żeby obsłużyć zdarzenie musimy utworzyć nową implementację jakiegoś interfejsu, np. MouseListener a potem go zarejestrować w obiekcie, którego zdarzenia nas interesują:

button.addMouseListener(new MouseListener() {
  public void mouseClicked(MouseEvent event) {
    //... obsługa zdarzenia
  }
  public void mouseEntered(MouseEvent event) {
    //... obsługa zdarzenia
  }
  public void mouseExited(MouseEvent event) {
    //... obsługa zdarzenia
  }
  public void mousePressed(MouseEvent event) {
    //... obsługa zdarzenia
  }
  public void mouseReleased(MouseEvent event) {
    //... obsługa zdarzenia
  }
});

Jeśli obchodzi nas tylko jedno zdarzenie, wygodnie jest dziedziczyć po klasie MouseAdapter, która implementuje wszystkie metody jako puste, wystarczy więc zaimplementować jedną metodę:

button.addMouseListener(new MouseAdapter() {
  public void mouseClicked(MouseEvent event) {
    //... obsługa zdarzenia
  }
});

Jak widać, trzeba się sporo opisać zanim dotrze się do miejsca, gdzie umieści się właściwy kod, nawet w wersji z adapterem. Jeśli jest możliwe napisanie kodu krótszego i przynajmniej tak samo dobrze wyrażającego co chcemy osiągnąć to moim zdaniem warto.

Jak to wygląda w GUI FTW!?

Obsługę zdarzeń wrzucamy do arkuszy stylów. Wygląda to tak jak każda inna właściwość (tekst, kolor, itd.) poza tym, że nazwą właściwości jest specyfikacja zdarzenia a wartością jest funkcja która je obsłuży. Dzięki temu zyskujemy również na wszystkich zaletach arkuszy stylów, np. można obsłużyć zdarzenia z wielu obiektów na raz.

(stylesheet [[:cos :drugie-cos] [:text "Coś!"
                 <spec-zdarzenia> <funkcja>]])

Specyfikacja zdarzenia

GUI FTW! musi znać dwie rzeczy: nazwę interfejsu *Listener i jedną metodę do zaimplementowania -- nazwę zdarzenia. Trzeba to podać w takiej formie:

<nazwa interfejsu>+<nazwa metody>

Czyli np. mouse+mouse-clicked albo action+action-performed. Odpada dzięki temu spora część zbędnego kodu z pierwszego przykładu. Widać coś jeszcze: np. w mouse+mouse-clicked słowo mouse powtarza się. Ponieważ występuje to dość często dodałem skrót: jeśli napiszemy ++ zamiast + możemy pozbyć się zbędnego słowa.

mouse++clicked -> mouse+mouse-clicked -> MouseListener.mouseClicked

Dlaczego nie uniwersalne on-click albo on-mouse-over?

Takie rozwiązanie na pewno byłoby intuicyjne dla osób początkujących. Nie widzę jednak sensu gdy mouse++clicked jest wystarczająco wymowne. Poza tym powodowałoby zwiększenie kodu w GUI FTW! specyficznego dla bibliotek, które obsługuje (w tym momencie Swing i SWT).

Dzięki temu, że GUI FTW! wymaga podania nazwy interfejsu i metody, możliwa jest obsługa zdarzeń wymyślonych przez programistę na poziomie równym z tymi wbudowanymi w Swing bądź SWT.

Funkcja obsługująca

W tym momencie funkcja obsługująca zdarzenie ma jeden argument: zdarzenie, które wystąpiło. Może to być zarówno funkcja anonimowa jak i nazwa funkcji zdefiniowanej w innym miejscu.

Przykład

Rozwinę lekko przykład z poprzedniego wpisu (utrzymując poziom hellołłorldowy). Dla przypomnienia struktura interfejsu:

(def window
 (swing
  [JFrame [*id :okno-ftw]
   [JButton [*id :przycisk-omg]]]))

Do arkusza styli dodamy obsługę zdarzenia:

(def sheet
 (stylesheet
 [:okno-ftw] [:title "GUI FTW!"
        :size ^unroll (300 200)
        :visible true]
 [:przycisk-omg] [:text "To jest przycisk!"
          :mouse++clicked
          (fn [event]
          (JOptionPane/showMessageDialog nil "GUI FTW!"))]))

Prosty przykład podpięcia akcji pod przycisk

Pełny kod tego przykładu znajduje się tutaj.